Skuls logo

Personvernerklæring for kunder

Her er erklæring om hvordan vi behandler personopplysninger til deg som kunde av våre tjenester.

Vi er forpliktet til å behandle personopplysninger på en god og forsvarlig måte, og i henhold til Datatilsynet og GDPR (General Data Protection Regulation).

Personvernombud

Personvernombud er daglig leder i Skuls. Spørsmål kan rettes til personvernombud på post@skuls.no.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en fysisk enkeltperson eller som kan brukes til å identifisere en person som er registrert i våre databaser. I forbindelse med alle tjenestene som inngår i Skuls kan personopplysninger for eksempel være navn, e-postadresse eller ip-adresse.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Den som har oversikt over hvilke personopplysninger som lagres i våre løsninger, og som avgjør hva disse skal brukes til kalles behandlingsansvarlig.

Formålet med behandlingen

Vi henter inn personopplysninger for å kunne gi deg tilgang til tjenester, for å kunne gjennomføre tjenester du har bedt oss om å utføre, for å oppfylle lovkrav vi er pålagt gjennom konsesjoner gitt av myndighetene og for å gi deg den beste opplevelsen til enhver tid. I tillegg samler vi inn personopplysninger med hensyn til markedsaktiviteter, og for å kunne gi best mulig service. Formålet med behandlingen av personopplysninger er å forenkle administrasjon av kundeforholdet, samt å kunne samordne tilbudet av tjenester og produkter.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

For å kunne levere gode produkter og tjenester er vi avhengige av å samle inn noen personopplysninger. Opplysningene vil kun bli lagret så lenge vi har saklig behov for dette i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning for øvrig.

Vi samler inn personopplysninger du oppgir selv ved å registrere deg for de eller den tjenesten du ønsker å benytte. Dette er opplysninger vi er nødt til å samle inn for å kunne gi tilgang til tjenestene. Når du er i kontakt med oss tar vi også vare på kommunikasjonen mellom oss og deg som enkeltperson. Dette gjøres i tråd med gjeldende lover og regler der det er påkrevd. I enkelte tilfeller vil det også gjøres lydopptak, men det skjer aldri uten at det er informert om dette på forhånd.

Det blir samlet inn personopplysninger registrert hos tredjepart ved bruk av de ulike nettsidene og tjenestene vi har/tilbyr. Dette gjør vi for å få inn data vi trenger for å utvikle de ulike tjenestene våre. Det blir ikke brukt slik data på individnivå, men som en helhet, for eksempel, for å se på hvilke nettsider som blir mest besøkt, se hvordan knapper og menyer i tjenestene blir brukt eller hvorfor noen besøkende faller av på veien når de skal utføre en bestilling eller en annen handling – enten det er på en nettside eller inne i programvaren.

Når tjenestene våre blir brukt lagres det også informasjonskapsler (cookies) for å gjøre opplevelsen så bra som mulig. I tillegg brukes cookies av annonsenettverk som f.eks. Google. Hvis du først besøker en av nettsidene våre og deretter et annet nettsted som viser annonser fra Google, er det større sjanser for at du får se en annonse fra en av tjenestene til Skuls.

Hva bruker vi personopplysningene til?

Personopplysningene du gir fra deg når du benytter noen av tjeneste hos Skuls brukes primært til å gi deg tilgang eller brukere en tjeneste eller gjennomføre en bestilling. I tillegg brukes disse opplysningene til å identifisere generelle bruksmønster for å kunne utarbeide statistikk og kartlegge bruken med formål om å lage enda bedre tjenester. Vi sender ut e-poster med nødvendige opplysninger angående bruk av tjenestene, men ved markedsmessige henvendelser blir det hentet inn spesifikt samtykke.

Vi bruker noen tjenester levert av tredjeparter som henter inn informasjon uten å knytte slik informasjon til deg som enkeltperson. Implementeringen av slike tjenester er basert på anonymisert data slik at dette ikke innebærer behandling eller overføring av personopplysninger om deg fra oss i Skuls.

Et eksempel på bruk av tredjepartsleverandør for å forbedre tjenestene er Google Analytics som blir brukt til å få tilgang til anonymisert informasjon om bruksmønstre i tjenestene. Et annet eksempel er bruk av Hotjar til å identifisere bevegelser på skjermen inne i tjenestene og å identifisere eventuelt problemområder ved utførelse av visse handlinger inne i tjenestene.

I tillegg bruker vi kunstig intelligens for å forenkle og forbedre tjenestene våre, slik at du skal få en best mulig brukeropplevelse. Vi har for eksempel systemer som kan automatisk foreslå utfylling av visse felter når du laster opp bilag eller andre filer, slik at du sparer tid. Tredjeparter kan bli brukt til å behandle denne typen data for å forbedre disse automatiske løsningene.

Hvis du har sagt ja i eget samtykke kan vi sende deg tilbud om andre produkter og tjenester på e-post eller andre type meldinger. Alt vi sender ut av markedsføring følger markedsføringsloven.

Vi bruker f.eks. Google og Facebook Pixel for å levere, tilpasse og måle effekten av annonser for tjenestene. For å sikre at informasjonen som brukes i forbindelse med dette er anonym, følger vi Googles retningslinjer for beste praksis.

Nærmere informasjon om Googles og Facebooks tjenester og bruk av data finner du på Googles Privacy Policy og Facebooks vilkår og retningslinjer.

Du kan også velge bort innsamling og bruk av informasjon for annonse målretting fra andre aktører på Your Ad Choices og Your Online Choices.

Endring og sletting

Det er viktig at vi til enhver tid har oppdatert data om deg, og vi oppfordrer alle til å sjekke at vi har oppdatert informasjon. Dersom du, f.eks., skulle endre e-postadresse så kan det være hensiktsmessig å sende oss en e-post der du informerer om dette slik at vi kan holde oss oppdaterte.

Vi behandler opplysningene om deg så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. Opplysningene blir deretter slettet, med mindre vi i henhold til lov er pliktige til å ta vare på opplysningene.

Dersom du mener at behandlingsgrunnlaget eller behandlingen av persondata er i strid med gjeldende lovverk har du rett til å klage på vår behandling til Datatilsynet som tilsynsmyndighet.

Utlevering til myndigheter

I visse tilfeller forbeholder vi oss retten til å gi norske myndigheter tilgang til personopplysninger, men bare ved mistanke om kriminelle forhold. Utlevering av dine personopplysninger skjer kun hvis vi mottar pålegg fra norske myndigheter om utlevering.

For at vi skal utlevere personopplysninger må det leveres en skriftlige henvendelse, henvises til gjeldende hjemmel i lov for utlevering og legges ved en begjæring for utlevering av personopplysningene.