Skuls logo

Personvernerklæring for privatpersoner

Det er viktig for oss at du vet hvilke rettigheter du har og skjønner hvilke personopplysninger vi behandler og hvorfor.

Ifølge GDPR (General Data Protection Regulation) er vi forpliktet til å behandle dine personopplysninger på en forsvarlig måte, i henhold til gjeldende lover og regler.

Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en fysisk enkeltperson, og som kan brukes til å identifisere privatpersoner som er registrert i vår database. I forbindelse med å være skyldner (debitor) i en eller flere saker vil en personopplysning for eksempel være navn, personnummer og/eller økonomisk situasjon.

Hvem er behandlingsansvarlig hos oss?

Daglig leder i Skuls er behandlingsansvarlig, og er den som har ansvar for behandling av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og GDPR.

Hva er formålet med behandlingen?

Vi behandler dine personopplysninger på grunn at vi har fått i oppdrag å kreve inn forfalt pengesum av vår oppdragsgiver (kreditor).

Inkasso er en nødvendig for å kunne kreve inn utestående penger og er regulert i inkassoloven. Dette gjør at vi har lovlig grunnlag for å hente inn, registrere og behandle personopplysninger uten at du har gitt samtykke.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

For å kunne kommunisere trygt og riktig med riktig person samler vi inn navn, postadresse, e-postadresse, og fødselsdato eller personnummer.

Vi henter også inn data om din økonomiske situasjon. Bakgrunnen for dette er at vi skal kunne vurdere og analysere din betalingsevne.

Hvor henter vi personopplysningene fra?

Personopplysninger hentes fra våre oppdragsgivere, kredittopplysningsbyråer, folkeregisteret og lignende.

Les mer om informasjonskapsler (cookies) her.

Deling av personopplysningene

Vi deler ikke personopplysninger med noen andre enn det som er nødvendig for å kunne behandle en inkassosak og registrere betalingsanmerkninger hos kredittopplysningsbyråer. Dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring.

Sletting og endring av personopplysningene

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt. Vi har gode interne rutiner på sletting og/eller anonymisering av personopplysninger når inkassosaken er avsluttet.

Hvordan sikrer vi opplysningene?

Vi tar sikkerhet alvorlig, og gjør derfor vårt ytterste for å håndtere personopplysninger på en betryggende måte. Du skal være trygg på at ingen personopplysninger vi har tilgang til kommer ut, og hvis du mistenker at noen opplysninger har kommet på avveie kan du når som helst ta kontakt med kundeservice. Alle våre medarbeidere har full taushetsplikt.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål til Skuls sin personvernerklæring, kan du ved å sende e-post til post@skuls.no