Skuls logo
Tenker

10 begrep du møter i inkasso

Inkasso kan virke komplisert, fordi det brukes mange faguttrykk. Her forklarer vi 10 ord det kan være lurt å ha kjennskap til, dersom du har mottatt et inkassovarsel.

Publisert 28. mai 2020

Dersom du har mottatt en vare eller en tjeneste som du ikke har betalt fakturaen for, kan den som sendte fakturaen følge opp selv (egeninkasso), eller la et inkassobyrå tar seg av saken (fremmedinkasso). I alle tilfeller er det beste for alle parter å komme til en enighet tidlig i prosessen. Seriøse innkrevere vil alltid ha dette som mål.

Les om hva som skjer i inkassoprosessen.

Det kan imidlertid være usikkerhet knyttet til ordene og begrepene som brukes i inkasso. Her forklarer vi derfor 10 viktige begrep du kan møte dersom du er involvert i en inkassosak.

Fordring

Fordring eller kundefordring brukes om kravet til den som er skyldig penger. En utestående fordring er en faktura eller annen gjeld som ikke har blitt betalt.

Hvis du mener at fordringen ikke har noe grunnlag, må du ta kontakt med innkreveren.

Fordringshaver / kreditor

Kreditor eller fordringshaver er den som har sendt fra seg en faktura som ikke er betalt. Den som skylder penger kalles gjerne en skyldner eller en debitor.

Inkassoskikk

Ifølge inkassoloven må innkrevere følge god inkassoskikk. Det vil si at metodene de bruker ikke skal utsette deg som er skyldner for urimelig press eller skade.

Eksempler på dårlig inkassoskikk er å ringe skyldneren etter klokken ni på kvelden, merke konvolutt som inkassovarsel, eller gi feilaktig eller overdreven informasjon og lignende.

Klager relatert til slike forhold, bør du melde til Finansklagenemnda.

Ved brudd på god inkassoskikk kan et inkassobyrå miste retten til å kreve inn inkassosalær. Å bryte god inkassoskikk kan også føre til inndragelse av inkassobevillingen, og i enkelte tilfeller strenge straffer.

Inkassovarsel

Det siste steget før inkassoprosessen iverksettes, er et inkassovarsel. I dette varsles skyldneren om at den utestående betalingen snart vil gå til inkasso. Innkreveren må sende varselet minst 14 dager før inkassosaken kan starte.

Inkassovarselet vil inkludere forsinkelsesrenter, og sendes det mer enn 14 dager etter betalingsfristen, kan det også inkludere purregebyr.

Fristen for å betale inkassovarselet må være minst 14 dager. Dette skal gi deg som skylder penger tid til å gjøre opp for deg før saken går videre til inkasso. Varselet må være tydelig merket som et inkassovarsel, og inneholde informasjon om kravet og beløpet som skal betales.

Innkreveren kan også velge å sende purring før inkassovarselet, selv om de ikke har plikt til det, men de kan maks sende to purringer med gebyr.

Forsinkelsesrente / purregebyr

Forsinkelsesrenten begynner å løpe dagen etter at fakturaen forfaller. Satsen fastsettes to ganger i året av Finansdepartementet. Du finner gjeldende sats for forsinkelsesrente på regjeringen.no.

Purregebyr er et gebyr innkreveren kan legge til purringene eller inkassovarselet, når de sendes 14 dager etter at fakturaen har forfalt. Dette gebyret er per i dag satt til kroner 70, men fra 1. oktober 2020 endres det til kroner 35.

Inkassosalær

Inkassosalær er et beløp skyldneren må betale til inkassobyrået for å dekke kostnadene i inkassoprosessen.

Betalingsoppfordring

En betalingsoppfordring sendes ut når inkassovarselet forblir ubetalt, og saken sendes til inkasso. Du har 14 da dagers frist til å betale, eller du kan komme med innsigelser på kravet om du mener noe er feil.

Betalingsanmerkning

30 dager etter at betalingsoppfordringen er sendt, altså 30 dager etter at den formelle inkassoprosessen startet, kan ubestridte krav rapporteres til kredittopplysningsbyråene.

Da vil en betalingsanmerkning komme opp når bedrifter foretar kredittsjekk på deg eller bedriften din, og dette kan midlertidig frata deg muligheten til å ta opp lån, tegne abonnementer, eller foreta andre kredittbaserte kjøp.

Når du betaler vil betalingsanmerkningen bli slettet.

Innsigelse

En innsigelse er en klage på fakturaen. Du kan komme med en innsigelse om du for eksempel mener at fakturaen er utstedt på feil grunnlag, sendt til feil mottaker eller allerede er betalt.

Hvis du og innkreveren ikke kan komme til enighet, kan klagen sendes videre til forliksrådet.

Forliksklage

En klage som sendes til forliksrådet kalles en forliksklage. Denne må sendes til forliksrådet i din kommune, om du ikke har avtalt noe annet med fordringshaveren.

Forliksrådet kan avgjøre at inkassosaken kan gjenopptas, hjelpe dere å komme til enighet, eller bestemme at du har en rettmessig klage. I sistnevnte tilfelle vil inkassokravet forfalle.

Forhåpentligvis kan denne ordlisten hjelpe deg dersom du skulle bli part i en inkassosak. Du finner en fullstendig ordliste om inkasso her.

Husk også at målet med seriøse inkassosaker er å få ordnet opp raskest mulig, på betingelser som alle partene er fornøyde med. Det inkluderer å få i gang en nedbetalingsplan eller å få utsatt betalingsfristen dersom du har problemer med å betale.

Se hvilke inkassotjenester vi i Skuls tilbyr.

Les også mer om Skuls.

Ta gjerne kontakt med oss i Skuls dersom du har spørsmål om en inkassosak.