Skuls logo
Yogi

Derfor bør du følge god inkassoskikk

Inkassobransjen plikter å følge et sett etiske retningslinjer som er basert på Inkassolovens formaninger om god inkassoskikk.

Publisert 28. mai 2020

God inkassoskikk er selve gullstandarden for hvordan Skuls, inkassoforetak og alle andre som ikke har fått betalt, skal gjennomføre innkreving, og hvordan vi skal opptre overfor de som er uheldige og har fått betalingsvansker.

Kan miste inkassobevillingen

Brudd på god inkassoskikk kan i grove tilfeller gi grunn til advarsel fra Finanstilsynet. Autorisasjonen kan bli inndratt ved gjentatte overtramp.

Firmaer som driver egeninkasso kan dømmes på lik linje med inkassoforetakene.

Privatpersoner (forbrukere) som har noe å utsette på inkassoforetakenes opptreden, oppfordres til å ta kontakt med Finansklagenemnda Inkasso. For å klage fyller du ut et klageskjema hos Finansklagenemnda.

Kan gi gebyrfritak

Et viktig punkt for god inkassoskikk er at skyldnere ikke skal påføres unødige kostnader, altså gebyrer, hvis det ikke er grunnlag for det.

Inkassoselskapet er pålagt å avklare om det finnes en eventuell tvist i saken. Hvis det er avdekket at kravet er omtvistet før inkasso er igangsatt, kan ikke gebyr/salær plusses på. Men saken kan fortsatt sendes til forliksrådet for å få avklart tvisten, så lenge det blir gjort uten ekstra gebyrer.

Inkassoselskapet taper altså penger på å behandle saker som er omtvistet. Dette er fordi inkassoselskapets inntekter stammer fra gebyrer som i slike tilfeller ikke er lov å kreve inn. Dette gjør naturligvis at inkassoselskapene passer seg ekstra godt for å ikke trå feil.

Merk at eventuelle brudd på god inkassoskikk ikke fratar verken kreditor eller inkassoforetaket retten til å drive inn hovedkravet.

Brudd på god inkassoskikk kan være:

  • uriktige opplysninger om følgene av ikke å betale
  • trussel om å gjøre forholdet kjent for arbeidsgiver, politi eller andre
  • sjikanerende oppførsel
  • telefoninkasso på kvelds- og nattetid
  • inndriving selv om du har meldt fra at kravet er omtvistet
  • registrering av betalingsanmerkninger selv om kravet er omtvistet
  • utsendelse av konvolutter som f.eks. er merket med «advarsel» eller «inkasso»

Lovlig med telefonsamtale

Selv om det aldri skal forekomme, har flere av de store inkassoforetakene blitt kritisert og dømt for sjikanerende former for inndrivelse. Pressen har blant annet meldt om saker der inkassofolk tropper opp på arbeidsplasser for å påvirke en person til å gjøre opp for seg.

Som en konsekvens av bruddene har arbeidsgivere er blitt kjent med at skyldnere har pengeproblemer, noe som klart bryter med god inkassoskikk.

Det bryter derimot ikke med inkassoskikken å ta en høflig telefon for å be om at vedkommende betaler, eller prøve å få i gang en nedbetalingsavtale.

I Skuls bruker vi ofte telefonen for å få i gang en god dialog med skyldneren.

Les om hvilke tjenester Skuls tilbyr.