Skuls logo
Ser på telefon

Du har mottatt inkassovarsel fra Skuls - hva nå?

Vi i Skuls vet at inkasso ikke alltid er enkelt å forstå. Her gir vi deg svar på spørsmål du kanskje sitter med, dersom du har mottatt et inkassovarsel.

Publisert 24. august 2020

Skuls er et inkassobyrå som er autorisert av Finanstilsynet, til å kreve inn penger på vegne av andre når en kunde ikke betaler for en vare eller en tjeneste som er levert.

Hva er et inkassovarsel?

I Norge er det lovpålagt å varsle skyldneren før en ubetalt faktura går videre til innkreving med inkasso. Når fakturaer, husleie eller annen gjeld står ubetalt i mer enn 14 dager, sender vi derfor et inkassovarsel for å gi de som skylder penger en mulighet til å gjøre opp for seg før inkasso iverksettes og kostnadene øker.

Inkassovarselet kan betraktes som en siste frist før innkreving med inkasso iverksettes, og i dette tilfellet er det Skuls som sender på vegne av de du har kjøpt varer eller tjenester fra.

Varselet du har mottatt viser summen for fakturaen som står ubetalt, pluss eventuelle purregebyrer.

Hva skjer om du ikke betaler innen fristen?

Konsekvensen av å ikke betale inkassovarselet er at vi setter i gang innkreving med inkasso, med den følgen at den totale kostnaden blir høyere. Inkassosalærer og gebyrer ved forsinket betaling kan faktisk etter hvert utgjøre betydelige summer.

Vi kan også ta kontakt med den som skylder penger via e-post, SMS eller telefon for å prøve å få til en løsning (utenomrettslig inkasso). Videre vil du motta en betalingsoppfordring i posten.

Hvis betalingsoppfordringen forfaller med 30 dager kan du i tillegg bli registrert med en betalingsanmerkning som forhindrer deg å ta opp ny gjeld, tegne mobilabonnement eller inngå andre kredittbaserte avtaler. Denne faller bort igjen når du betaler.

I ytterste konsekvens kan gjelden føre til rettslig inkasso hos namsmannen – som igjen kan føre til tvangssalg av hus og bil. Derfor er det viktig at du sammen med oss forsøker å komme fram til en løsning før saken havner i rettssystemet.

Er du uenig i kravet?

Feil kan skje, og hvis du mener at du ikke skulle hatt inkassovarselet eller ikke vedkjenner deg innholdet handelen, må du ta kontakt med oss så snart som mulig slik at vi kan forsøke å oppklare situasjonen.

På feil grunnlag

Hvis du mener at du har mottatt et inkassovarsel på feil grunnlag og ikke skylder noe, kan du sende oss en skriftlig klage på det. Hvis du mener du allerede har betalt, må du sende oss en kopi av kvittering på dette.

Har du innsigelser som ikke er «åpenbart grunnløse», blir beløpet nå regnet som omtvistet, og vi plikter å fryse innkrevingsprosessen. Ofte vil fordringshaveren (den du skylder penger til, og som vi sendte inkassovarsel på vegne av) velge å ta saken til forliksrådet for å få en rettslig avgjørelse derfra.

Utfallet av dette kan bli at forliksrådet pålegger deg å betale hele eller deler av summen, hvorpå innkrevingen kan tas opp igjen fra Skuls sin side. Får du derimot medhold i forliksrådet, bortfaller kravet.

Ikke mottatt faktura

Merk at å hevde at den opprinnelige fakturaen aldri kom frem, ikke teller som en gyldig innsigelse. Som kjøper er det du som er ansvarlig for å sørge for at du mottar faktura, og det forventes at du vet hva du har bestilt eller kjøpt. Avsenderen trenger kun å sannsynliggjøre at de har sendt fakturaen.

Når du ikke har penger til å betale

Hvis du er i en situasjon der du ikke kan betale, er det viktig at du kontakter oss. Det er ofte mulig å komme til en løsning som fungerer for alle parter, enten ved at du får betalingsutsettelse eller kan betale i flere omganger.

Vi fraråder på det sterkeste å betale gjeld med ny gjeld – for eksempel at du betaler fakturaen med kredittkort. Kredittkortgjeld eller forbruksgjeld kan raskt bli et stort og voksende problem, spesielt på grunn av de høye rentene. Da er det bedre at vi sammen kan forsøke å komme frem til en løsning for tilbakebetaling som alle er komfortable med.

Hva skjer når du har betalt?

Så fort vi har registrert at hele kravet er innfridd avslutter vi inkassosaken. En eventuell betalingsanmerkning blir da slettet. Vi kan også gi deg dokumentasjon på at dette blir gjort, om du ønsker det.

Lurer du på et ord eller et begrep?

Det er mye fagspråk i inkassodokumenter, som kan være utfordrende å forholde seg til. Derfor har vi laget en ordliste med ord og uttrykk i inkasso som forhåpentligvis kan være til hjelp.

Logg inn i selvbetjeningsportalen vår for å følge saken din.

Skuls er forpliktet til å følge god inkassoskikk.

Les mer om Skuls.

Hvis du har spørsmål angående brevet du har fått, vennligst ta kontakt.