Skuls logo
Ser på data

Hva er rettslig inkasso?

De fleste inkassosaker får en frivillig løsning, men når brev, e-post, telefonkontakt og annen kommunikasjon ikke fører frem, er rettslig inkasso den riktige løsningen.

Publisert 24. august 2020

Rettslig inkasso betyr i de aller fleste tilfeller at man ber namsmannen - statens etat for innkreving og sikring av pengekrav - om å gjennomføre utleggsforretning for å sikre pengene.

Når brukes rettslig inkasso?

I de tilfellene der det ikke er mulig å finne en løsning med utenomrettslig inkasso, vil alle seriøse inkassobyråer vurdere om det er mest hensiktsmessig å kreve inn midlene via namsmannen, basert på informasjonen som er tilgjengelig.

Grunnen til at dette først må vurderes, er at skyldneren i enkelte tilfeller ikke har mulighet til å gjøre opp for seg, verken i form av penger eller pant i eiendeler.

Vurderingen gjøres basert på en rekke faktorer. Hos Skuls vil saksbehandleren hente inn opplysninger via kredittsjekking og fra andre registre de har tilgang til, som:

  • Løsøreregisteret
  • Motorvognregisteret
  • Lønnstrekkregisteret
  • Regnskapsregisteret

Omtvistede krav må til forliksrådet først

Hvis skyldneren er uenig i kravet, er det påbudt å fryse inkassoprosessen. Det såkalt omtvistede kravet må da tas til forliksrådet for at prosessen kan fortsette.

Saken går så gjennom en behandling i forliksrådet, hvor en dom vil bli avsagt. For saker som foregår i hjemkommunen til firmaet ditt, er det møteplikt. Hvis et meklingsmøte i forliksrådet foregår utenfor bedriftens hjemkommune, kan man sende en stedfortreder - en såkalt møtefullmektig.

Utleggsforretning

Den mest brukte formen for rettslig inkasso er å sende en utleggsbegjæring til namsmannen i skyldnerens kommune - som da bes om bistand til å inndrive kravet.

Namsmannen gjennomfører så utleggsforretning. Dette er prosessen som avklarer den økonomiske situasjonen til skyldneren, og sikrer pengene gjennom sikkerhet i eiendeler som kjøretøy, fast eiendom, bankkonto, eller å hente inn verdiene i form av trekk i lønn og trygdeytelser til privatpersoner.

Hvis namsmannen ikke finner noe å hente, vil resultatet bli «intet til utlegg», men dette betyr ikke nødvendigvis at prosessen må avsluttes. Inkassobyråer vil vanligvis da legge saken på overvåking, som betyr at de følger den økonomiske utviklingen til skyldneren og gjenåpner saken hvis betalingsevnen skulle endre seg.

Firmaet eller personen som skylder penger sitter også igjen med en betalingsanmerkning inntil kravet er gjort opp, og det vil ta 10 år før kravet blir foreldet og slettes.

Hvorfor bruke et inkassobyrå?

Rettslig inkasso innebærer alltid en viss økonomisk risiko, og det er på ingen måte garantert at du får inn hele beløpet kunden skylder deg.

I inkassobyrået Skuls har vi informasjon og kompetanse til å foreta informerte valg om hvordan du best kan få pengene dine når betalingen uteblir for en vare eller tjeneste du har levert.

I tillegg har vi også lang og verdifull erfaring når det gjelder direkte kontakt med skyldneren (utenomrettslig inkasso). Dette er en uvurderlig fordel uansett hva slags inkassotype det er snakk om.

Les mer om tjenester fra Skuls.