Skuls logo
Tiger på hodet

Hvorfor betale omkostninger på inkasso?

For mange kan det virke urettferdig å betale omkostninger i en inkassosak. Her forklarer vi hvorfor omkostninger er en forutsetning for inkassovirksomhet.

Publisert 24. august 2020

Har du vært involvert i en inkassosak, har du sikkert opplevd at det var omkostninger knyttet til saken din. Der og da kunne kanskje dette oppfattes som både unødvendig og urettferdig. Da er det nyttig å vite at disse omkostningene er en forutsetning for at vi skal kunne drive med personlig rådgivning og oppfølging, samt administrasjon knyttet til hver enkelt sak.

Omkostningssatsene reguleres av Finanstilsynet, og disse er vi pålagt å følge.

Kommunikasjon og rådgivning

En viktig del av vår virksomhet er kommunikasjon med skyldnere. Særlig er vi opptatt av å gi personlige råd og veiledning, for å finne fram til en løsning som er tilpasset den enkeltes situasjon.

I en stor del av saker som omhandler førinkasso eller faktisk inkasso, tar skyldnere kontakt med oss for nettopp dette. Henvendelsene kan gjelde et ønske om å få til en nedbetalingsplan, eller at vedkommende har en innsigelse mot å betale det aktuelle beløpet.

I hvert enkelt tilfelle er vi nødt til å sette oss inn i saken, blant annet ved å innhente informasjon fra begge partene, i tilfeller hvor det er uenighet om oppgjøret. Basert på dette utarbeider våre konsulenter planer og dokumenter tilknyttet saken.

Målet er hver gang at du som skyldner og den som har levert en vare eller en tjeneste skal bli skuls.

Administrasjon

I forkant og underveis i hver enkelt prosess mottar og sender vi som inkassoselskap en mengde informasjon som skal behandles og videreformidles. Dette kan foregå per telefon, tradisjonell post eller digital post, men tar uansett tid å utarbeide og tilrettelegge for mottakeren. Til tradisjonell post er det også knyttet en porto, på kroner 17 per brev.

Bidrar til lavere priser

Omkostninger gjør det hensiktsmessig å betale innen forfall. Uten omkostningene hadde de som selger varer og tjenester vært nødt til å betale inkassobyråene for å kunne levere rådgivning og inkassotjenester. Med større driftskostnader hadde de aktuelle aktørene dermed blitt nødt til å heve utsalgsprisene sine, som til sist hadde gått ut over forbrukerne.

Les mer om tjenester fra Skuls.